cong doan

cong doan hai phong

Biển Đảo Việt Nam

Bảng quảng cáo

Văn Hóa Giao Thông

Bảng quảng cáo

Thống Kê

3034682
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
134
501
2532
19864
3034682

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Trưởng Ban biên tập:
0912.788.295
Quản trị Website:
0912.200.166
Thuê hội trường, tiệc cưới:
0225.3853.545

Tìm Kiếm

Hội Trường

Dạy Bơi Thiếu Nhi

Tổ chức hiệu quả hoạt động kinh tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ - chìa khóa của sự sống còn đối với các Nhà văn hóa lao động trên lộ trình tự chủ hoàn toàn.

          Trong tình hình hiện nay, một NVH Lao động nếu “ làm kinh tế trong Văn hóa để tạo nguồn thu phục vụ phong trào ” thì không đủ, mà phải tổ chức hiệu quả hoạt động kinh tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ để có thể “ tồn tại ”.

          Theo lộ trình đến 2020, các NVH Lao động phải tự chủ 100 %, trở thành các đơn vị sự nghiệp công đoàn đảm bảo chi thường xuyên; có nghĩa là phải vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ( hoạt động nghiệp vụ ) được giao theo quy định, mặt khác phải tổ chức tốt hoạt động dịch vụ ( hoạt động kinh tế ) để tạo nguồn thu “ nuôi sống” đơn vị. Giải quyết mối quan hệ này sao cho hài hòa và hiệu quả là vấn đề không dễ dàng.

          Trước hết, phải xác định mục đích của hoạt động kinh tế tại các NVH Lao động không phải là đưa các hoạt động này đến mục đích kinh doanh để thu lợi nhuận, mà nhằm phát huy những điều kiện về phương tiện kỹ thuật, điều kiện trang bị nguồn vốn và lực lượng lao động sẵn có để tổ chức khai thác đem lại nguồn thu cho các NVH Lao động.

          Nếu đòi hỏi các NVH Lao động phải làm ăn có lãi như một doanh nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng nhiều NVH chỉ chú ý đến việc tổ chức hoạt động kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu mà không chú ý các hoạt động chính theo chức năng nhiệm vụ, không chú ý đến chất lượng hoạt động… Ngược lại, nếu không coi trọng hoạt động kinh tế, trông chờ ỷ lại sự bao cấp, hoạt động nghiệp vụ cũng sẽ “ èo uột ”, đời sống CBNV gặp khó khăn, chắc khó “ tồn tại ” trong tương lai gần.

          Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ rõ: “Chính sách kinh tế trong văn hóa nhằm gắn văn hóa với các hoạt động kinh tế, khai thác tiềm năng kinh tế, tài chính hỗ trợ cho phát triển văn hóa, đồng thời đảm bảo yêu cầu chính trị tư tưởng của hoạt động văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

          Ở các NVH Lao động, quan điểm : Lấy kinh tế nuôi văn hóa” đã xưa cũ, không còn phù hợp. Không thể tách bạch hoạt động nghiệp vụ và hoạt động dịch vụ, cũng không có những cán bộ, nhân viên chỉ làm nghiệp vụ (Văn hóa), và không có những người chỉ làm dịch vụ ( Kinh tế ). Khi có bất cứ hoạt động nào, các phòng chức năng nghiệp vụ sẽ triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

          Tổ chức hoạt động kinh tế cũng cần phải có những điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện nhất định, phải có vốn và lao động, phải có nghề, có bạn hàng và đầu ra cho sản phẩm… Giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa còn phải tuân theo nguyên tắc của Nhà nước ( quản lý kinh tế và quản lý văn hóa).

          * Quản lý kinh tế, nghĩa là phải:

          - Quản lý nguồn thu, hạch toán đúng, hạch toán đủ các yếu tố đầu vào, các quy định về chế độ kế toán đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

          - Sử dụng lao động hợp lý, tiết kiệm điện, nước và nguyên liệu, thiết bị…

          - Chú ý đến chất lượng sản phẩm dịch vụ, thái độ, tác phong giao tiếp, ứng xử ( Yếu tố văn hóa trong kinh tế).

          * Quản lý văn hóa phải chú ý đến:

          - Các quy định của Nhà nước, các lĩnh vực quản lý trong văn hóa, thông tin tuyên truyền, in ấn xuất bản, ca nhạc, vũ trường, Karaoke…

          - Nội dung, hình thức của các hoạt động văn hóa.

          - Yếu tố con người (đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ)

          - Tăng cường xã hội hóa kinh phí tổ chức hoạt động. Muốn thực hiện được việc xã hội hóa, phải biết kết hợp được như cầu thưởng thức, tự thể hiện của quần chúng với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của NVH; phối kết hợp với các đơn vị có cùng chức năng nhiệm vụ, hoặc có nhu cầu tổ chức các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị chung để khai thác thế mạnh, nguồn kinh phí của nhau.

         Nhìn từ góc độ triết học, ở các NVH Lao động có sự thống nhất vì có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, nó không chỉ quy định sự tồn tại mà còn là sự phát triển. Sự tăng cường, phát triển không ngừng của các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoạt động VHTT ( lấy thu, bù chi ) để khẳng định vị trí chính trị - xã hội của NVH lao động là cơ sở thuận lợi cho các hoạt động dịch vụ ( có thu ) của NVH Lao động phát triển. Đồng thời, nhờ có các hoạt động dịch vụ này, khả năng tài chính chi phí cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tổ chức phục vụ nhiệm vụ chính trị sẽ có điều kiện về kinh phí hơn – giúp cho các hoạt động này phát triển hơn.

Đến với NVH Lao động, là các tổ chức và cá nhân. Đối cới các cá nhân, còn có nhu cầu khác đồng thời với nhu cầu sinh hoạt văn hóa. Đó là nhu cầu được được đào tào, bồi dưỡng; nâng cao sức khỏe, ăn uống, mua sắm .... Đối với các tổ chức, ngoài mục đích tập hợp quần chúng có cùng sở thích để tổ chức các hoạt động CLB, đội , nhóm ... còn có nhu cầu có địa điểm phù hợp để tổ chức các sự kiện VHTT, hội họp, quảng bá thương mại ...Các NVH Lao động thường nằm ở những vị trí đẹp, thuận tiện; Vì vậy, ngoài việc tổ chức hoạt động nghiệp vụ thì việc tổ chức, phục vụ các hoạt động dịch vụ là vô cùng cần thiết, đem lại nguồn thu đáng kể cho đơn vị. Mỗi NVH Lao động cần xem xét thực trạng hoạt động của mình để tổ chức một cách hợp lý các hoạt động dịch vụ văn hóa trên cơ sở điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sẵn có hoặc hợp tác, liên kết đầu tư cùng khai thác.

          Tư duy kinh tế trong văn hóa còn thể hiện ngay trong hoạt động của các CLB do NVH Lao động mở ra. Không nên bao cấp hoàn toàn cho các CLB. Việc thu lệ phí hội viên CLB và học phí học viên các lớp do NVH lao động là nguồn thu ổn định đáng kể và nâng cao trách nhiệm phục vụ của CBNV nhà văn hóa đối với hội viên, học viên.

          Năm 2017 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tập thể lãnh đạo, CBNV Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp. Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo chấm dứt hợp đồng, giải tỏa toàn bộ các điểm liên kết tại Cung Văn hóa; đồng nghĩa với việc nguồn thu hơn gần 4 tỷ đồng từ hoạt động này hàng năm, kéo dài suốt gần 20 năm qua bỗng nhiên mất trắng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng, việc làm và đời sống NLĐ; đe dọa vị thế Trung tâm Văn hóa lớn của thành phố Cảng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển gần 30 năm qua.

       Được sự chỉ đạo, động viên kịp thời của Thường trực và Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố. Tập thể Chi ủy, BGĐ Cung Văn hóa thống nhất hành động, đề ra chiến lược, kế hoạch cụ thể nhằm đưa đơn vị thoát khỏi khủng hoảng. Song song với việc chấm dứt hoạt động, giải tỏa các điểm liên kết đảm bảo thời gian chỉ đạo của thành phố nhưng không để xảy ra biến động tiêu cực; đồng thời vừa phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; đảm bảo việc làm, đời sống của đội ngũ CBNV. Đó là : Làm tốt công tác tư tưởng, không chỉ trong đội ngũ đảng viên, CBNV mà còn phải tranh thủ sự chia sẻ, ủng hộ từ các đơn vị liên kết. Triển khai cơ chế quản lý mới, sắp xếp lại và tinh giảm lao động, cơ cấu lại các nguồn thu, tăng cường công tác xã hội hóa trong tổ chức hoạt động; thực hiện tiết kiệm, giảm chi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoạt động.

Đến hết tháng 3/2017, 7 điểm liên kết, mặc dù chịu thua thiệt lớn trong quá trình đầu tư liên kết, đều thống nhất chấm dứt hoạt động, thực hiện tháo dỡ, di chuyển khỏi Cung Văn hóa. Sau khi giải tỏa 7 điểm liên kết – Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp trở lại thoáng đãng như vốn có cách đây gần 30 năm, tuy mất đi những cảnh quan, kiến trúc ban đầu do việc xây dựng các công trình liên kết chắp vá, quy mô manh mún.

Biên chế của CBNV Cung Văn hóa giảm từ 70 xuống 59 người, vẫn đảm đương tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ do áp dụng cơ chế quản lý mới. Nguồn thu từ 12 ,5 tỷ ( năm 2016 ) giảm xuống còn 9 tỷ những vẫn đảm bảo thu nhập, đời sống CBNV cao hơn trước ( 5,2 triệu đồng/người; so với 5 triệu đồng /người năm 2016 ) do thực hiện tiết kiệm chi có kết quả. Hệ thống các CLB vẫn hoạt động nề nếp, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tổ chức trên 90 hoạt động VHTT và chuyên đề, giành trên 120 huy chương và giải thưởng tại các cuộc thi thành phố và quốc gia; đồng thời vẫn đóng góp nguồn thu gần 1,5 tỷ đồng do làm tốt công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động CLB, lớp học.

Khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao. Kết quả hoạt động 2017 của Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp là thành quả đáng tự hào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, là minh chứng về mô hình hoạt động mới của NVH Lao động : Tổ chức hiệu quả hoạt động kinh tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ - chìa khóa của sự sống còn đối với các Nhà văn hóa lao động trên lộ trình tự chủ hoàn toàn.

Th.s Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt - Tiệp

Tin Khác

Quảng Trường

Tiệc Cưới

Thể Dục Thẩm Mỹ

Bảng quảng cáo

Múa Cơ Bản & Nâng Cao

Bóng Bàn

Bảng quảng cáo

Karate 0904456611

Bảng quảng cáo

Kỹ năng sống - MC 0983390314

Yoga Cho Mọi Đối Tượng

Khiêu Vũ Thể Thao

Thể hình 0912838545

Bảng quảng cáo