cong doan

cong doan hai phong

Biển Đảo Việt Nam

Bảng quảng cáo

Văn Hóa Giao Thông

Bảng quảng cáo

Thống Kê

2990795
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
290
862
2003
6170
2990795

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Trưởng Ban biên tập:
0912.788.295
Quản trị Website:
0912.200.166
Thuê hội trường, tiệc cưới:
0225.3853.545

Tìm Kiếm

Hội Trường

Dạy Bơi Thiếu Nhi

    Sau gần 9 năm thực hiện, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 43) đã cho thấy, việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp đã góp phần tháo gỡ một số khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các đơn vị sự nghiệp công đoàn nói riêng, trong đó có hệ thống các CVH, NVH Lao động trong khi vừa phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, vừa phải đảm bảo thu chi, từng bước cải thiện thu nhập của người lao động.

Qua thực tế triển khai cho thấy, việc thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ là đúng hướng và đạt được một số kết quả như: Tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị trong việc quản lý chi tiêu tài chính; Từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý ở cấp trên; Thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp đã gắn với hiệu quả chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ...

Hầu hết các đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm mục đích tăng thu, tiết kiệm chi và đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động.

Về giải pháp tăng thu: Có sự thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, trong đơn vị; xây dựng kế hoạch và các phương án thực hiện nhằm mở rộng hoạt động, phát triển nguồn thu sự nghiệp; mở rộng và đa dạng các hoạt động dịch vụ, tiết kiệm chi phí đầu vào, chi thường xuyên để từng bước cải thiện thu nhập cán bộ, tích lũy để tăng cường cơ sở vật chất. Chú trọng đến giải pháp tài chính để động viên CBVC; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ;…

Về giải pháp tiết kiệm chi: Lãnh đạo các đơn vị đều có sự quyết tâm cao, quán triệt, tuyên truyền và vận động CBVC thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực tùy tình hình thực tế và tính chất công việc của mỗi các nhân, mỗi bộ phận…

Các đơn vị đã chủ động trong việc rà soát, xắp sếp lại bộ máy hoạt động của đơn vị mình tinh gọn, tiết kiệm chi phí…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định 43 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi: các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ; chưa thực sự khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao hơn… Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, nhiều đơn vị phát sinh các hoạt động liên doanh, liên kết, chưa được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật. Việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của CVH, NVH Lao động còn gặp phải một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

       + Nhận thức của lãnh đạo một số NVH Lao động còn hạn chế, chưa đầy đủ; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của tổ chức công đoàn; Trình độ và tư duy của một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ về công tác quản lý, quản trị nội bộ ở nhiều đơn vị chậm đổi mới.

     + Chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ một số đơn vị chưa cao, phân phối thu nhập còn mang tính bình quân, chưa thật sự khuyến khích người lao động

     Nghị định số 16/2015/NĐ-CP điều chỉnh cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao. Cơ chế, chính sách này nhận được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành khi “cởi trói” cho các đơn vị sự nghiệp phát triển, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước…

       Nghị định 16 có một số điểm mới nổi bật so với Nghị định 43 như sau:

Thứ nhất, việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập được dựa trên mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị cả về chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo đó, căn cứ vào mức độ tự đảm bảo kinh phí chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập được phân chia thành 4 loại: đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ( Các CVH, NVH Lao động được xếp loại : đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên )

Thứ hai, việc tự chủ của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính được quy định tương ứng với từng loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trên nguyên tắc các đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động càng nhiều thì mức độ tự chủ càng cao để khuyến khích các đơn vị tăng thu, giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước, trong đó có bao cấp tiền lương tăng thêm để dần chuyển sang các loại hình đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.      

Do các đơn vị sự nghiệp công đoàn đa dạng, ngoài thực hiện theo quy định chung của nhà nước, còn có nội dung đặc thù riêng. Vì vậy, các đơn vị sự nghiệp công đoàn, trong đó có hệ thống các CVH, NVH Lao động phải thực hiện quy định về cơ chế tự chủ do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành.

Ngày 20/4/2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Tham dự hội thảo, có đại diện lãnh đạo LĐLĐ, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Công đoàn của các tỉnh, thành phố; các Ban Tổng Liên đoàn.

Tham gia hội thảo có các đại diện lãnh đạo của một số CVH, NVH Lao động. Đa số các đại biểu ủng hộ các nội dung của bản dự thảo Quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn vì về cơ bản, nội dung của Quy định này dựa trên nội dung của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, các đại biểu có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề thành lập Hội đồng quản lý ở các đơn vị sự nghiệp công đoàn có nguồn thu sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ từ 05 tỷ đồng/năm trở lên, trong khi đó, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ thành lập Hội đồng quản lý ở các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Quy định này không phù hợp với thực tế hiện nay. Việc thành lập Hội đồng này sẽ “ đẻ ” thêm bộ máy, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, phát sinh tài chính để duy trì hoạt động. Trong các đơn vị sự nghiệp công đoàn còn có cấp ủy, Ban giám đốc thường xuyên họp bàn, trao đổi, thống nhất đề ra các chủ trương lớn, quyết định những vấn đề quan trọng của đơn vị. Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân có vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và NLĐ hàng năm.

Vào đầu các năm tài chính, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công đoàn phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động với Thường trực LĐLĐ các địa phương. Chưa kể đến các cuộc kiểm tra thường kỳ hàng năm được thực hiện bởi Ban Tài chính, UBKT Công đoàn, Kiểm toán Nhà nước …

Việc thành lập Hội đồng quản lý, có thành phần bắt buộc là đại diện của cơ quan quản lý cấp trên, với lý do tăng cường công tác quản lý các đơn vị sự nghiệp công đoàn không những không tạo sự tự chủ thực sự cho các đơn vị mà còn là việc “ công đoàn tự trói mình ”.

        Có những cơ hội và không ít những thách thức đối với hệ thống các CVH, NVH Lao động khi thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công đoàn nói chung, các CVH, NVH Lao động nói riêng được tự chủ trong việc quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và thu hút nhân tài; có cơ hội tăng nguồn thu thông qua việc liên doanh, liên kết... do đó sẽ tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Một số đơn vị sự nghiệp công đoàn, trong đó có một số NVH Lao động hoạt động kém hiệu quả sẽ rơi vào khó khăn kéo dài, đứng trước nguy cơ bị giải thể hoặc chuyển đổi nếu Quy định của cơ chế tự chủ đưa ra lộ trình đến năm 2020 các đơn vị sự nghiệp công đoàn bảo đảm một phần kinh phí hoạt động phải tự bảo đảm kinh phí hoạt động, các đơn vị sự nghiệp được tài chính công đoàn bảo đảm kinh phí hoạt động phải tự bảo đảm 1 phần kinh phí hoạt động và số kinh phí được cấp giảm dần hàng năm.

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt - Tiệp

Tin Khác

Quảng Trường

Tiệc Cưới

Thể Dục Thẩm Mỹ

Bảng quảng cáo

Múa Cơ Bản & Nâng Cao

Bóng Bàn

Bảng quảng cáo

Karate 0904456611

Bảng quảng cáo

Kỹ năng sống - MC 0983390314

Yoga Cho Mọi Đối Tượng

Khiêu Vũ Thể Thao

Thể hình 0912838545

Bảng quảng cáo