cong doan

cong doan hai phong

Biển Đảo Việt Nam

Bảng quảng cáo

Văn Hóa Giao Thông

Bảng quảng cáo

Thống Kê

3033957
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
347
390
1807
19139
3033957

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Trưởng Ban biên tập:
0912.788.295
Quản trị Website:
0912.200.166
Thuê hội trường, tiệc cưới:
0225.3853.545

Tìm Kiếm

Hội Trường

Dạy Bơi Thiếu Nhi

QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ

I/ TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

1/ Tôn chỉ, mục đích:

- Câu lạc bộ …………………………………… là một tổ chức xã hội, tập hợp những người yêu thích tập luyện …………………………………; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và xã hội hóa.

- Câu lạc bộ ………………………………………… chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo của Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp (trực tiếp là phòng Nghiệp vụ VHTT).

2/ Nhiệm vụ của Câu lạc bộ:

- Tổ chức cho hội viên tập luyện …………………………………………….

- Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết, đoàn kết giữa các hội viên.

- Tích cực tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của Cung Văn hóa, thành phố và tại địa phương.

II/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1/ Ban Chủ nhiệm: từ 3-5 người, do Đại hội CLB (nhiệm kỳ 3 năm) bầu ra và được Ban Giám đốc Cung Văn hóa ra quyết định công nhận. Ban Chủ nhiệm bao gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, ủy viên.

Chủ nhiệm căn cứ vào khả năng để phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ nhiệm và ủy viên.

2/ Các tổ trưởng, tổ phó: Chịu trách nhiệm quản lý hội viên theo tổ.

3/ Ban Chuyên môn: chịu trách nhiệm về kỹ thuật

4/ Ban đời sống: Chăm lo việc thăm hỏi hiếu hỉ, thăm quan du lịch.

5/ Hội viên: là mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, lứa tuổi. Muốn gia nhập CLB phải có đơn xin gia nhập và được sự đồng ý của BCN CLB.

* Nghĩa vụ của hội viên:

- Có trách nhiệm chấp hành nội quy của Cung Văn hóa và quy chế của CLB; không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của CLB và Cung Văn hóa.

- Đóng góp hội phí đầy đủ theo quy định.

- Đoàn kết, thân ái, nhiệt tình tham gia các hoạt động CLB.

* Quyền lợi của hội viên:

- Được cấp thẻ hội viên.

- Tham gia các hoạt động do CLB tổ chức.

- Tham gia bầu cử và ứng cử vào BCN.

- Được hưởng chế độ thăm hỏi việc hiếu, mừng sinh nhật, mừng thọ và các quyền lợi khác theo quy định của CLB.

III- KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

1/ Khen thưởng: ……………………………………………………….

2/ Kỷ luật: Hội viên vi phạm quy chế của CLB và nội quy của Cung Văn hóa, gây bè phái, mất đoàn kết CLB, ảnh hưởng đến uy tín của CLB và Cung Văn hóa, BCN sẽ nhắc nhở hoặc kiểm điểm, khai trừ khỏi CLB tùy theo mức độ vi phạm.

- Hội viên nghỉ sinh hoạt 3 tháng không có lý do chính đáng, không báo cáo BCN sẽ bị xóa tên khỏi CLB. Nếu muốn sinh hoạt trở lại phải được sự đồng ý của BCN.

IV – CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

1/ Quy định về tập luyện:

- Thời gian tập luyện:

- Địa điểm:

2/ Tài chính:

- Nguồn thu quỹ CLB: Do hội viên đóng góp và vận động tài trợ từ các tổ chức hay cá nhân.

+ Mức đóng hội phí:

- Các khoản chi:

+ Chế độ thăm việc hiếu:

+ Hội viên ốm đau hoặc bị tai nạn nằm viện, chế độ thăm hỏi là ………./lần/năm.

+……………………………………………..

* Quỹ CLB do Thủ quỹ giữ, có kế toán theo dõi thu – chi. Các khoản chi đều phải có chứng từ rõ ràng, được Chủ nhiệm duyệt chi và có sổ sách ghi chép đầy đủ. Hằng quý báo cáo và công khai thu chi với BCN và hội viên CLB.

Trong quá trình hoạt động, bản quy chế có thể được bổ sung và sửa đổi để phù hợp với điều kiện thực tế. Bản quy chế sửa đổi phải được toàn thể hội viên CLB nhất trí thông qua và được lãnh đạo Cung Văn hóa phê duyệt.

                                                              GIÁM ĐỐC

 

Trịnh Phúc Tuệ

 

 

Quảng Trường

Tiệc Cưới

Thể Dục Thẩm Mỹ

Bảng quảng cáo

Múa Cơ Bản & Nâng Cao

Bóng Bàn

Bảng quảng cáo

Karate 0904456611

Bảng quảng cáo

Kỹ năng sống - MC 0983390314

Yoga Cho Mọi Đối Tượng

Khiêu Vũ Thể Thao

Thể hình 0912838545

Bảng quảng cáo